هود کن

قیمت فروش اینترنتی محصولات هود کن با 22.5 تخفیف فروشگاه اجاق سرا

هود کن جزیره مدل 1430ISLAND
هود جزیره کن
1430ISLAND
مدل 1430ISLAND
هود کن-جزیره
48,000,000
37,200,000
هود کن مورب مدل پرنسا
هود مورب کن
پرنسا
مدل پرنسا
هود کن-مورب
42,600,000
33,015,000
هود کن مورب مدل پاردیک سفید
هود مورب کن
پاردیک سفید
مدل پاردیک سفید
هود کن-مورب
39,800,000
30,845,000
هود کن مورب مدل پارمیدا
هود مورب کن
پارمیدا
مدل پارمیدا
هود کن-مورب
38,000,000
29,450,000
هود کن مورب مدل آریل
هود مورب کن
آریل
مدل آریل
هود کن-مورب
37,700,000
29,217,500
هود کن مورب مدل تایتان
هود مورب کن
تایتان
مدل تایتان
هود کن-مورب
37,700,000
29,217,500
هود کن مورب مدل کارینا
هود مورب کن
کارینا
مدل کارینا
هود کن-مورب
36,900,000
28,597,500
هود کن شومینه ای مدل 1410
هود شومینه ای کن
1410
مدل 1410
هود کن-شومینه ای
36,500,000
28,287,500
هود کن شومینه ای مدل 1410B
هود شومینه ای کن
1410B
مدل 1410B
هود کن-شومینه ای
36,500,000
28,287,500
هود کن شومینه ای مدل 1410W
هود شومینه ای کن
1410W
مدل 1410W
هود کن-شومینه ای
36,500,000
28,287,500
هود کن مورب مدل 1510 سنسوردار 90
هود مورب کن
1510 سنسوردار 90
مدل 1510 سنسوردار 90
هود کن-مورب
36,000,000
27,900,000
هود کن مورب مدل پادنا سفید
هود مورب کن
پادنا سفید
مدل پادنا سفید
هود کن-مورب
35,200,000
27,280,000
هود کن مورب مدل پاردیک مشکی
هود مورب کن
پاردیک مشکی
مدل پاردیک مشکی
هود کن-مورب
34,700,000
26,892,500
هود کن مورب مدل پادنا مشکی 90
هود مورب کن
پادنا مشکی 90
مدل پادنا مشکی 90
هود کن-مورب
34,500,000
26,737,500
هود کن شومینه ای مدل 1470GW
هود شومینه ای کن
1470GW
مدل 1470GW
هود کن-شومینه ای
34,100,000
26,427,500
هود کن مورب مدل پارمیسM
هود مورب کن
پارمیسM
مدل پارمیسM
هود کن-مورب
33,400,000
25,885,000
هود کن مورب مدل پاردیک پلاس
هود مورب کن
پاردیک پلاس
مدل پاردیک پلاس
هود کن-مورب
33,400,000
25,885,000
هود کن شومینه ای مدل 1470G
هود شومینه ای کن
1470G
مدل 1470G
هود کن-شومینه ای
32,400,000
25,110,000
هود کن شومینه ای مدل 1470GM
هود شومینه ای کن
1470GM
مدل 1470GM
هود کن-شومینه ای
32,400,000
25,110,000
هود کن مورب مدل پارمیس
هود مورب کن
پارمیس
مدل پارمیس
هود کن-مورب
32,000,000
24,800,000
هود کن شومینه ای مدل 1411GW
هود شومینه ای کن
1411GW
مدل 1411GW
هود کن-شومینه ای
32,000,000
24,800,000
هود کن مورب مدل Mمارس
هود مورب کن
Mمارس
مدل Mمارس
هود کن-مورب
31,400,000
24,335,000
هود کن مورب مدل اونیکس رفلکس
هود مورب کن
اونیکس رفلکس
مدل اونیکس رفلکس
هود کن-مورب
30,700,000
23,792,500
هود کن شومینه ای مدل 801
هود شومینه ای کن
801
مدل 801
هود کن-شومینه ای
30,300,000
23,482,500
هود کن شومینه ای مدل 1411G
هود شومینه ای کن
1411G
مدل 1411G
هود کن-شومینه ای
29,900,000
23,172,500
هود کن شومینه ای مدل 1430B
هود شومینه ای کن
1430B
مدل 1430B
هود کن-شومینه ای
29,600,000
22,940,000
هود کن مورب مدل اونیکس مشکی
هود مورب کن
اونیکس مشکی
مدل اونیکس مشکی
هود کن-مورب
29,400,000
22,785,000
هود کن مورب مدل اونیکسM
هود مورب کن
اونیکسM
مدل اونیکسM
هود کن-مورب
29,400,000
22,785,000
هود کن مورب مدل اطلس سفید
هود مورب کن
اطلس سفید
مدل اطلس سفید
هود کن-مورب
29,100,000
22,552,500
هود کن مورب مدل اطلس 90
هود مورب کن
اطلس 90
مدل اطلس 90
هود کن-مورب
28,200,000
21,855,000
هود کن مورب مدل اطلسM
هود مورب کن
اطلسM
مدل اطلسM
هود کن-مورب
28,200,000
21,855,000
هود کن مخفی مدل 1450B 90
هود مخفی کن
1450B 90
مدل 1450B 90
هود کن-مخفی
28,000,000
21,700,000
هود کن مورب مدل اطلس 60
هود مورب کن
اطلس 60
مدل اطلس 60
هود کن-مورب
27,400,000
21,235,000
هود کن مورب مدل مارس
هود مورب کن
مارس
مدل مارس
هود کن-مورب
25,900,000
20,072,500
هود کن مخفی مدل 1440B 90
هود مخفی کن
1440B 90
مدل 1440B 90
هود کن-مخفی
25,900,000
20,072,500
هود کن مورب مدل پانیذ
هود مورب کن
پانیذ
مدل پانیذ
هود کن-مورب
49,100,000
38,052,500
هود کن مورب مدل پاترا
هود مورب کن
پاترا
مدل پاترا
هود کن-مورب
47,700,000
36,967,500
هود کن مورب مدل پانیسا
هود مورب کن
پانیسا
مدل پانیسا
هود کن-مورب
42,600,000
33,015,000
هود کن مورب مدل 1520 سنسوردار
هود مورب کن
1520 سنسوردار
مدل 1520 سنسوردار
هود کن-مورب
36,900,000
28,597,500
هود کن مورب مدل 1510M
هود مورب کن
1510M
مدل 1510M
هود کن-مورب
36,300,000
28,132,500
هود کن مورب مدل 1510 سنسوردار 80
هود مورب کن
1510 سنسوردار 80
مدل 1510 سنسوردار 80
هود کن-مورب
35,700,000
27,667,500
هود کن مورب مدل آمور
هود مورب کن
آمور
مدل آمور
هود کن-مورب
35,200,000
27,280,000
هود کن شومینه ای مدل پرستیژ سفید
هود شومینه ای کن
پرستیژ سفید
مدل پرستیژ سفید
هود کن-شومینه ای
58,100,000
45,027,500
هود کن شومینه ای مدل پرستیژ مشکی
هود شومینه ای کن
پرستیژ مشکی
مدل پرستیژ مشکی
هود کن-شومینه ای
53,400,000
41,385,000
هود کن مخفی مدل آرتیما2 سفید
هود مخفی کن
آرتیما2 سفید
مدل آرتیما2 سفید
هود کن-مخفی
24,500,000
18,987,500
هود کن مخفی مدل آرتیما2
هود مخفی کن
آرتیما2
مدل آرتیما2
هود کن-مخفی
23,400,000
18,135,000
هود کن مخفی مدل آرتیما2 M
هود مخفی کن
آرتیما2 M
مدل آرتیما2 M
هود کن-مخفی
23,400,000
18,135,000
هود کن مخفی مدل آرتیما7
هود مخفی کن
آرتیما7
مدل آرتیما7
هود کن-مخفی
23,400,000
18,135,000
هود کن مخفی مدل آرتیما4
هود مخفی کن
آرتیما4
مدل آرتیما4
هود کن-مخفی
21,300,000
16,507,500
هود کن مخفی مدل آرتیما5
هود مخفی کن
آرتیما5
مدل آرتیما5
هود کن-مخفی
21,300,000
16,507,500
هود کن مخفی مدل آرتیما3
هود مخفی کن
آرتیما3
مدل آرتیما3
هود کن-مخفی
20,000,000
15,500,000
هود کن شومینه ای مدل Touch
هود شومینه ای کن
Touch
مدل Touch
هود کن-شومینه ای
30,700,000
23,792,500
هود کن شومینه ای مدل TouchB
هود شومینه ای کن
TouchB
مدل TouchB
هود کن-شومینه ای
30,300,000
23,482,500
هود کن زیر کابینتی مدل 4000 سفید
هود زیر کابینتی کن
4000 سفید
مدل 4000 سفید
هود کن-زیر کابینتی
17,300,000
13,407,500
هود کن زیر کابینتی مدل 2000 سفید
هود زیر کابینتی کن
2000 سفید
مدل 2000 سفید
هود کن-زیر کابینتی
17,300,000
13,407,500
هود کن مورب مدل پادنا مشکی 60
هود مورب کن
پادنا مشکی 60
مدل پادنا مشکی 60
هود کن-مورب
33,600,000
26,040,000
هود کن مخفی مدل 1450B 60
هود مخفی کن
1450B 60
مدل 1450B 60
هود کن-مخفی
27,000,000
20,925,000
هود کن مخفی مدل 1440B 60
هود مخفی کن
1440B 60
مدل 1440B 60
هود کن-مخفی
24,600,000
19,065,000

راهنمای هود آشپزخانه

قدرت مکش : قدرت مکش هود با معیار متر مکعب سنجیده می شود که در واقع به میزان جذب دود در هر ساعت گفته می شود . معمولا این میزان با توجه به اندازه و تعداد شعله های اجاق گاز متفاوت می باشد. اما بطور معمول برای آشپزخانه های با اجاق گاز پنج شعله گازی این مقدار می بایست حداقل 600 متر مکعب در ساعت باشد.

میزان صدا : به طبع هر چه میزان صدای هود پایین تر باشد ، بهتر است. ولی صدای هود بسته به قدرت مکش و نوع پروانه ای که در موتور هود به کار رفته باشد از 40 تا 60 دسیبل متفاوت می باشد.

پروانه موتور : . هودهایی که از پروانه فلزی استفاده می کنند دارای طول عمر بیشتری می باشند ولی هودهایی که از پروانه پلاستیکی نسوز بهره می برند دارای میزان صدای کمتری می باشند.

فیلتر الیافی : این نوع فیلتر بیشتر در هودهای زیرکابینتی و ارزان قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر آلومینیومی : درحال حاضر پرکاربردترین فیلتر برای ساخت هود می باشد. از مزایای این فیلتر می توان به قابلیت شستشو ، قابلیت تعویض و در بعضی از هودها چند لایه بودن آن اشاره کرد.

فیلتر ذغالی : این نوع فیلتر برای آشپزخانه هایی که امکان استفاده از دودکش را ندارند ، مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع فیلتر بدون خارج نمودن دود اقدام به تصویه هوا می کند. این نوع فیلتر می بایست حداقل سالی یکبار تعویض گردد. در ضمن توصیه می شود در صورت اجبار از این نوع فیلتر استفاده کنید.

سنسور : معیار دیگری که باید در هنگام یک هود به آن توجه کرد ، سنسور است. اگر هودی مجهز به سنسور باشد ، در صورت وجود دود و حرارت به صورت خودکار روشن شده و عمل مکش را انجام می دهد.

هود زیرکابینتی : این نوع هود همانطور که از اسمش پیداست در زیر کابینت نصب می شود و فضای کمی را اشغال می کند. اما بدلیل قدرت مکش پایین، ظاهر ساده و گاها صدای بیشتر، از گزینه های اصلی برای انتخاب یک هود مناسب به شمار نمی رود.این نوع هودها معمولا دارای فیلتر الیافی می باشند.

هود مخفی : این هود دارای قدرت مکش بالاتری نسبت به هود های زیرکابینتی می باشند و داخل فضای تعبیه شده داخل کابینت قرار می گیرند. این هود دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو می باشد.

هود شومینه ای : نسبت به دو مدل قبلی فضای بیشتری در آشپزخانه اشغال می کنند اما دارای مکش بالاتر وظاهری مناسب تر نسبت به آن دو می باشند. این نوع هود بدلیل تنوع در شکل ظاهری افزون بر قدرت مکش نسبتا بالا و قیمت مناسب می تواند یکی از گزینه های اصلی انتخاب شما باشد.

هود مورب : علاوه بر داشتن تمامی مزایای هودهای شومینه ای ، داشتن ظاهری مناسب تر نسبت به مدلهای قبلی ، این نوع هود را به پر فروش ترین نوع هود در بازار تبدیل کرده است . جنس این نوع هود از شیشه نشکن می باشد و در قالب دو رنگ مشکی و سفید تولید می شود. برخی از این نوع هود قابلیت پخش موسیقی را دارند.برروی این نوع هودها دربی تعبیه شده است که هنگام استفاده بسته به نوع هود، بصورت دستی ویا برقی باز خواهند شد.

هود جزیره : طراحی این نوع هودها مانند هودهای شومینه ای می باشد با این تفاوت که نوع نصب آنها به جای دیوار ، به صورت سقفی می باشد. از لحاظ کارایی هیچ امتیازی بین این نوع هود و شومینه ای وجود ندارد و فقط تفاوت در نوع نصب می باشد.هود آشپزخانه کن

هود شومینه ای کن

هود مورب کن

هود مخفی کن

هود کتابی کن

خرید اینترنتی هود کن

هود ایرانی

هود ارزان