هود بیمکث

قیمت فروش اینترنتی محصولات هود بیمکث با 23 تخفیف فروشگاه اجاق سرا

هود بیمکث مورب مدل 2049
هود مورب بیمکث
2049
مدل 2049
هود بیمکث-مورب
51,309,000
39,507,930
هود بیمکث مورب مدل 2023
هود مورب بیمکث
2023
مدل 2023
هود بیمکث-مورب
50,359,000
38,776,430
هود بیمکث مورب مدل 2022
هود مورب بیمکث
2022
مدل 2022
هود بیمکث-مورب
49,859,000
38,391,430
هود بیمکث مورب مدل 2047
هود مورب بیمکث
2047
مدل 2047
هود بیمکث-مورب
40,669,000
31,315,130
هود بیمکث مورب مدل 2056Blue
هود مورب بیمکث
2056Blue
مدل 2056Blue
هود بیمکث-مورب
40,309,000
31,037,930
هود بیمکث مورب مدل 2053
هود مورب بیمکث
2053
مدل 2053
هود بیمکث-مورب
39,419,000
30,352,630
هود بیمکث مورب مدل 2043
هود مورب بیمکث
2043
مدل 2043
هود بیمکث-مورب
39,179,000
30,167,830
هود بیمکث مورب مدل 2046
هود مورب بیمکث
2046
مدل 2046
هود بیمکث-مورب
39,099,000
30,106,230
هود بیمکث مورب مدل 2056B
هود مورب بیمکث
2056B
مدل 2056B
هود بیمکث-مورب
38,809,000
29,882,930
هود بیمکث مورب مدل 2045
هود مورب بیمکث
2045
مدل 2045
هود بیمکث-مورب
38,679,000
29,782,830
هود بیمکث مورب مدل 2035
هود مورب بیمکث
2035
مدل 2035
هود بیمکث-مورب
37,679,000
29,012,830
هود بیمکث مورب مدل 2042
هود مورب بیمکث
2042
مدل 2042
هود بیمکث-مورب
37,679,000
29,012,830
هود بیمکث مورب مدل 2069G
هود مورب بیمکث
2069G
مدل 2069G
هود بیمکث-مورب
37,639,000
28,982,030
هود بیمکث جزیره مدل 116
هود جزیره بیمکث
116
مدل 116
هود بیمکث-جزیره
37,169,900
28,620,823
هود بیمکث مورب مدل 2069B
هود مورب بیمکث
2069B
مدل 2069B
هود بیمکث-مورب
36,439,000
28,058,030
هود بیمکث جزیره مدل 2007
هود جزیره بیمکث
2007
مدل 2007
هود بیمکث-جزیره
36,239,000
27,904,030
هود بیمکث مورب مدل 2055S
هود مورب بیمکث
2055S
مدل 2055S
هود بیمکث-مورب
36,179,000
27,857,830
هود بیمکث مورب مدل 2036
هود مورب بیمکث
2036
مدل 2036
هود بیمکث-مورب
35,449,000
27,295,730
هود بیمکث مورب مدل 2055B
هود مورب بیمکث
2055B
مدل 2055B
هود بیمکث-مورب
34,929,000
26,895,330
هود بیمکث مورب مدل 2048
هود مورب بیمکث
2048
مدل 2048
هود بیمکث-مورب
34,819,000
26,810,630
هود بیمکث مورب مدل 2040
هود مورب بیمکث
2040
مدل 2040
هود بیمکث-مورب
34,692,000
26,712,840
هود بیمکث جزیره مدل 111
هود جزیره بیمکث
111
مدل 111
هود بیمکث-جزیره
34,648,900
26,679,653
هود بیمکث مورب مدل 2044
هود مورب بیمکث
2044
مدل 2044
هود بیمکث-مورب
34,069,000
26,233,130
هود بیمکث مورب مدل 2027 سفید
هود مورب بیمکث
2027 سفید
مدل 2027 سفید
هود بیمکث-مورب
33,749,000
25,986,730
هود بیمکث مورب مدل 2037
هود مورب بیمکث
2037
مدل 2037
هود بیمکث-مورب
31,689,000
24,400,530
هود بیمکث مورب مدل 2064W
هود مورب بیمکث
2064W
مدل 2064W
هود بیمکث-مورب
31,139,000
23,977,030
هود بیمکث مورب مدل 2038
هود مورب بیمکث
2038
مدل 2038
هود بیمکث-مورب
31,079,000
23,930,830
هود بیمکث مورب مدل 2066W
هود مورب بیمکث
2066W
مدل 2066W
هود بیمکث-مورب
30,659,000
23,607,430
هود بیمکث مورب مدل 2065W
هود مورب بیمکث
2065W
مدل 2065W
هود بیمکث-مورب
30,069,000
23,153,130
هود بیمکث شومینه ای مدل 2018
هود شومینه ای بیمکث
2018
مدل 2018
هود بیمکث-شومینه ای
29,079,000
22,390,830
هود بیمکث شومینه ای مدل 2028
هود شومینه ای بیمکث
2028
مدل 2028
هود بیمکث-شومینه ای
28,959,000
22,298,430
هود بیمکث مورب مدل 2064B
هود مورب بیمکث
2064B
مدل 2064B
هود بیمکث-مورب
28,229,000
21,736,330
هود بیمکث مورب مدل 2066B
هود مورب بیمکث
2066B
مدل 2066B
هود بیمکث-مورب
27,749,000
21,366,730
هود بیمکث مورب مدل 2065B
هود مورب بیمکث
2065B
مدل 2065B
هود بیمکث-مورب
27,159,000
20,912,430
هود بیمکث شومینه ای مدل 7004
هود شومینه ای بیمکث
7004
مدل 7004
هود بیمکث-شومینه ای
24,909,000
19,179,930
هود بیمکث شومینه ای مدل 2016
هود شومینه ای بیمکث
2016
مدل 2016
هود بیمکث-شومینه ای
23,209,000
17,870,930
هود بیمکث شومینه ای مدل 2025
هود شومینه ای بیمکث
2025
مدل 2025
هود بیمکث-شومینه ای
22,879,000
17,616,830
هود بیمکث مورب مدل 2067
هود مورب بیمکث
2067
مدل 2067
هود بیمکث-مورب
21,479,000
16,538,830
هود بیمکث مخفی مدل 2068B
هود مخفی بیمکث
2068B
مدل 2068B
هود بیمکث-مخفی
24,079,000
18,540,830
هود بیمکث مخفی مدل 2062S
هود مخفی بیمکث
2062S
مدل 2062S
هود بیمکث-مخفی
22,969,000
17,686,130
هود بیمکث مخفی مدل 2052
هود مخفی بیمکث
2052
مدل 2052
هود بیمکث-مخفی
22,529,000
17,347,330
هود بیمکث مخفی مدل 2061B
هود مخفی بیمکث
2061B
مدل 2061B
هود بیمکث-مخفی
22,209,000
17,100,930
هود بیمکث مخفی مدل 2030
هود مخفی بیمکث
2030
مدل 2030
هود بیمکث-مخفی
18,829,000
14,498,330
هود بیمکث زیر کابینتی مدل 4002 استیل
هود زیر کابینتی بیمکث
4002 استیل
مدل 4002 استیل
هود بیمکث-زیر کابینتی
19,119,000
14,721,630
هود بیمکث زیر کابینتی مدل 1002
هود زیر کابینتی بیمکث
1002
مدل 1002
هود بیمکث-زیر کابینتی
17,249,000
13,281,730
هود بیمکث زیر کابینتی مدل 8002 سفید
هود زیر کابینتی بیمکث
8002 سفید
مدل 8002 سفید
هود بیمکث-زیر کابینتی
15,899,000
12,242,230
هود بیمکث مورب مدل 2032 سفید
هود مورب بیمکث
2032 سفید
مدل 2032 سفید
هود بیمکث-مورب
34,499,000
26,564,230
هود بیمکث مورب مدل 2032Melody
هود مورب بیمکث
2032Melody
مدل 2032Melody
هود بیمکث-مورب
33,199,000
25,563,230
هود بیمکث مورب مدل 2032Plus
هود مورب بیمکث
2032Plus
مدل 2032Plus
هود بیمکث-مورب
32,459,000
24,993,430
هود بیمکث مورب مدل 2032
هود مورب بیمکث
2032
مدل 2032
هود بیمکث-مورب
31,599,000
24,331,230
هود بیمکث مورب مدل 2027
هود مورب بیمکث
2027
مدل 2027
هود بیمکث-مورب
30,839,000
23,746,030
هود بیمکث شومینه ای مدل 2010
هود شومینه ای بیمکث
2010
مدل 2010
هود بیمکث-شومینه ای
29,959,002
23,068,432
هود بیمکث شومینه ای مدل 2005
هود شومینه ای بیمکث
2005
مدل 2005
هود بیمکث-شومینه ای
24,949,000
19,210,730
هود بیمکث شومینه ای مدل 5002 استیل
هود شومینه ای بیمکث
5002 استیل
مدل 5002 استیل
هود بیمکث-شومینه ای
21,659,000
16,677,430
هود بیمکث شومینه ای مدل 7002
هود شومینه ای بیمکث
7002
مدل 7002
هود بیمکث-شومینه ای
20,289,000
15,622,530

راهنمای هود آشپزخانه

قدرت مکش : قدرت مکش هود با معیار متر مکعب سنجیده می شود که در واقع به میزان جذب دود در هر ساعت گفته می شود . معمولا این میزان با توجه به اندازه و تعداد شعله های اجاق گاز متفاوت می باشد. اما بطور معمول برای آشپزخانه های با اجاق گاز پنج شعله گازی این مقدار می بایست حداقل 600 متر مکعب در ساعت باشد.

میزان صدا : به طبع هر چه میزان صدای هود پایین تر باشد ، بهتر است. ولی صدای هود بسته به قدرت مکش و نوع پروانه ای که در موتور هود به کار رفته باشد از 40 تا 60 دسیبل متفاوت می باشد.

پروانه موتور : . هودهایی که از پروانه فلزی استفاده می کنند دارای طول عمر بیشتری می باشند ولی هودهایی که از پروانه پلاستیکی نسوز بهره می برند دارای میزان صدای کمتری می باشند.

فیلتر الیافی : این نوع فیلتر بیشتر در هودهای زیرکابینتی و ارزان قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر آلومینیومی : درحال حاضر پرکاربردترین فیلتر برای ساخت هود می باشد. از مزایای این فیلتر می توان به قابلیت شستشو ، قابلیت تعویض و در بعضی از هودها چند لایه بودن آن اشاره کرد.

فیلتر ذغالی : این نوع فیلتر برای آشپزخانه هایی که امکان استفاده از دودکش را ندارند ، مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع فیلتر بدون خارج نمودن دود اقدام به تصویه هوا می کند. این نوع فیلتر می بایست حداقل سالی یکبار تعویض گردد. در ضمن توصیه می شود در صورت اجبار از این نوع فیلتر استفاده کنید.

سنسور : معیار دیگری که باید در هنگام یک هود به آن توجه کرد ، سنسور است. اگر هودی مجهز به سنسور باشد ، در صورت وجود دود و حرارت به صورت خودکار روشن شده و عمل مکش را انجام می دهد.

هود زیرکابینتی : این نوع هود همانطور که از اسمش پیداست در زیر کابینت نصب می شود و فضای کمی را اشغال می کند. اما بدلیل قدرت مکش پایین، ظاهر ساده و گاها صدای بیشتر، از گزینه های اصلی برای انتخاب یک هود مناسب به شمار نمی رود.این نوع هودها معمولا دارای فیلتر الیافی می باشند.

هود مخفی : این هود دارای قدرت مکش بالاتری نسبت به هود های زیرکابینتی می باشند و داخل فضای تعبیه شده داخل کابینت قرار می گیرند. این هود دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو می باشد.

هود شومینه ای : نسبت به دو مدل قبلی فضای بیشتری در آشپزخانه اشغال می کنند اما دارای مکش بالاتر وظاهری مناسب تر نسبت به آن دو می باشند. این نوع هود بدلیل تنوع در شکل ظاهری افزون بر قدرت مکش نسبتا بالا و قیمت مناسب می تواند یکی از گزینه های اصلی انتخاب شما باشد.

هود مورب : علاوه بر داشتن تمامی مزایای هودهای شومینه ای ، داشتن ظاهری مناسب تر نسبت به مدلهای قبلی ، این نوع هود را به پر فروش ترین نوع هود در بازار تبدیل کرده است . جنس این نوع هود از شیشه نشکن می باشد و در قالب دو رنگ مشکی و سفید تولید می شود. برخی از این نوع هود قابلیت پخش موسیقی را دارند.برروی این نوع هودها دربی تعبیه شده است که هنگام استفاده بسته به نوع هود، بصورت دستی ویا برقی باز خواهند شد.

هود جزیره : طراحی این نوع هودها مانند هودهای شومینه ای می باشد با این تفاوت که نوع نصب آنها به جای دیوار ، به صورت سقفی می باشد. از لحاظ کارایی هیچ امتیازی بین این نوع هود و شومینه ای وجود ندارد و فقط تفاوت در نوع نصب می باشد.هود آشپزخانه بیمکث

هود شومینه ای بیمکث

هود مورب بیمکث

هود مخفی بیمکث

هود کتابی بیمکث

خرید اینترنتی هود بیمکث

هود ایرانی

هود ارزان